Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Kā risinās nometņotāju ierašanās nometnē?
16.03.2012


Norādījumi nometniekiem un vecākiem ierodoties nometnē:

Katra nometņošanas posma sākumā, nometņotājus gaidīs nometnē svētdien starp pulksten 2iem un 4iem. 

Ierodoties nometnē, lūdzam vecākus iebraukt auto novietošanas laukumā: braucot gaŗām nometnes galvenajiem vārtiem, pāri tiltiņam, un iegriežoties pa kreisi nākamajā iebrauktuvē.  Nometņotāji ir aicināti mantas atstāt turpat uz vietas, saimniekpuišu rīcībā, un ņemt līdzi vienīgi kādu somu, ko uzlikt uz gultas, lai mītnē ieņemtu gultas vietu PĒC reģistrācijas.

Reģistrācija notiek pie ēdamzāles - jaunā ēkā gatves galā. Tur medmāsiņas pārbaudīs nometnieku veselību: paņems un caurskatīs veselības lapu, izmērīs temperatūru, apskatīs rīkli un, pārbaudīs, ka bērns neieved galvas utis. Šis ir brīdis, kad arī var nodot jebkadas zāles, kas būs jāizdala nometniekam, kā arī paskaidrot rūpes par alerģijām vai citiem veselības traucējumiem.  Tad saņemsiet nometnes kreklu, nokārtosiet rēķinus, un tikai tad vadība Jums paziņos kuŗā mītnē Jūsu nometnieks dzīvos nakamās divas nedēļas. 
Ja būs vēl kādi jautājumi, tad vadība labprāt uz tiem atbildēs.

Jūsu bērna mantas no auto novietnes atvedīs saimniekpuiši ar smago mašīnu un maigi izliks uz celiņa mītnes priekšā, kur Jūs varēsiet tās paņemt. Lūdzam neievākties mītnēs pirms viss reģistrēšanās process ir pilnībā nokārtots! 
      Atpakaļ