Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Veselības lapas

Lūdzam ievērot, ka mums vēl nav vadlīnījas no NYas štata sakarā ar to, kādu COVID attiecīgu informāciju mums vajadzēs ietilpt veselības lapās. Visa informācija te tiks pievienota, tad, kad tā būs pieejama.

Ikšķīši pa nometnes laiku ir vecāku rīcībā, toties veselības anketas Īkšķīšiem NAV vajadzīgas. Stingri iesakam ka visi Īkšķīšu vecāki / vecvecāki kas piedalīsies nometnē ir saņēmuši COVID poti.

Kā parasit, nometniekiem būs obligāti jāiesniedz sekojošās veidlapas, pavisam izpildītas un ar attiecīgiem parakstiem: 

1. Veselības anketa (Latvian Church Camp Health Form)  Lejuplādējiet Veselības Anketu 

Veselības anketā tiek uzrādīta informācija par bērna veselības stāvokli, kā arī informācija, kas nometnes medmāsai būtu nepieciešama avārījas gadījumā. Veselības anketai ir divas lapas puses.

PIRMO lapas puse jāizpilda un jāparaksta bērna vecākam vai aizbildnim.

OTRĀ lapas puse jāizpilda ārsta birojam, un tajā vajadzīgs ārsta paraksts un datums un ārsta biroja štempele, kas apstiprina, ka ārsts bērnu izmeklējis pēdējo 13 mēnešu laikā nometni sākot. Ārsta lapas izpildītas kopš 6/9/19 ir derīgas 2020.g. nometnei. Otrā lapas puses vietā var lietot Jūsu ārsta biroja anketas. 

2. Apstiprinājums no ārsta biroja par obligātajām potēm. (Immunization record)


3. Veselības apdrošināšanas kartiņa (kopija, abas puses)

4. Meningococcal Potes Informācija un Lapa (lapu ir jāizpilda pat ja bērnam nav bijusi šī pote un bieži to tikai dod sākot ar 11 gada vecumu)
 Meningococcal Information Form       Meningococcal Vaccination Form

5. "Medication Info" lapa ja Jūsu bērnam tāda ir vajadzīga. Lūdzam ievērot, ka ārsta paraksts ir nepieciešams visām zālēm (“prescription” vai “over the counter” – ieskaitot vitamīnus) Medication Info Form

6. Allergy Action Plan, Asthma Action Plan, vai Seizure Action Plan lapas, ja Jūsu bērnam tādas ir vajadzīgas. 

7. Pierādījumu par COVID-19 potes saņemšanu vai negatīvu COVID-19 PCR testu.

Lūdzam visas lapas ieskenēt un pievienot šeit.