Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

LF16L12 "Pagātne nākotnei"
Apskatīt komentārus (0)


2016-02-02


Projektu piesaka: Rita Bukovska, Biedrība " Amatas novada attīstības fonds", valdes priekšsēdētāja

No Latviešu Fonda pieprasa: $ 3078 (Pieminekļa izgatavošana un uzstādīšana $2982,77. krusta piestiprināšana pie pāļa $58,82. krustu ierakšana $36,41)

Projekta mērķi: Atjaunot padomju laikos iznīcināto, latviešu strēlnieku piemiņas vietu un saglabāt to, kā vēsturisko atmiņu par Latvijas tautas cīņām I pasaules karā Nītaurē;.Nodrošināt sabiedrībai pieejamu, sakārtotu, tradicionālu un informatīvi patiesu, Latvijai un Vidzemes vēsturei raksturīgu, kultūrvidi; Informējot piesaistīt apmeklētājus

Projektu atbalsta: Līvija Ķauķīte, Amatas novada Nītaures pagasta pārvaldniece. Biedrību " Amatas novada attīstības fondu" pazīstu kā aktīvu un atbildīgu sociālu, sabiedriski un vēsturiski nozīmīgu projektu ierosinātāju, atbalstītāju un īstenotāju Amatas novadā un Nītaurē. Projekts "Pagātne nākotnei" tapis vēstures izpētes rezultātā un tā labā ir veiktas sabiedriski nozīmīgas un tālredzīgas darbības - talkas. Biedrība novadā organizē dažādus kultūras un sporta pasākumus, atbalsta trūcīgās ģimenes un vientuļos pensionārus. Biedrības komanda ir ļoti atbildīga, atsaucīga un ieinteresēta kultūras mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā. Biedrība ir īstenojusi vairākus Amatas novada pašvaldības izsludinātos projektus: Projekts „Brīvais laiks kopā ar mums” (2012.g.); Projekts „M.Vanagas muzeja paplašināšana – padomju klasi raksturojošas ekspozīcijas izveidošana”(2012.g.); Projekts „Vēsture tērpos un attēlos Nītaurē” (2014.g.) Projekts „Nītaures zīmols”( 2013.g.). Projekts "Pagātne nākotnei" ir nozīmīgs Latvijas pagātnes nesējs, kas nākotnē kalpos, kā tautas varoņu piemiņas un nacionālās pašapziņas uzturētājs - ar ilglaicīgu nozīmi latviešu tautas kultūrā un tās patriotiskajā audzināšanā.

Dace Melgalve, Biedrības " Cēsu rajona lauku partnerība" valdes priekšsēdētāja. Biedrība "Amatas novada attīstības fonds kopš 2009. gada ir mūsu biedrs. Organizācija veiksmīgi realizējusi vairākus mūsu izsludinātos un koordinētos projektus : Projekts „Cēsu rajona un Krasnojarskas jauniešu Latvijas vēstures un kultūras mācību vasaras skola Amatas novadā” (2010.g. Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts „Pieejamības kvalitātes uzlabošana Melānijas Vanagas muzeja krājumam Amatas novadā” (2010.g.);ELFLA projekts „ Brīvā laika pavadīšanas centra izveide Amatas novada Ģikšu ciematā” (2011.-2012.g.);ELFLA projekts „Melānijas Vanagas muzejs e-vidē” (2014.g.)CRLP konkursa „Sabiedrībai ar dvēseli 2012” projekts „Nītaures kultūrvēsturiskais mantojums sabiedrībai” (2012.g.) Biedrības vadība veiksmīgi sadarbojas ar mums, regulāri un laikā iesniedz nepieciešamās atskaites. Iesaistās mūsu aktivitātēs. Piedalījās Biedrības “Cēsu rajona lauku partnerība” Vietējās rīcības grupas attīstības stratēģija 2015-2020.gada plānošanas periodam izstrādē.

Projekta "Pagātne - nākotnei" realizēšana, būtu kā cieņas apliecinājums kritušajiem latviešu strēlniekiem. Tas būtu ieguldījums vēsturisko liecību nodošana nākotnei.     Atpakaļ

atstāj tukšu:
vārds:


Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA