Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Draudzes vasaras nometne cenšās izpildīt draudzes misiju:

Veidot kristīgu un latvisku ģimeni, kuŗā augam un audzinām ticībā, cerībā un mīlestībā!

Aicinām arī sīkāk apskatīt draudzes sūtības aprakstu:    /PDF fails/

Katskiļu nometnē uzņemti latviešu bērni, neatkarīgi no tā, vai viņi pieder Ņujorkas draudzei, kādai citai draudzei vai arī ja draudzē nesastāv.