Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

2017

LF16L13 Ceļvedis pa totalitāro okupācijas varu represiju piemiņas vietām Rīgā
2017-01-06

Ceļvedis ir paredzēts Rīgas pilsētas kultūrtelpas padziļinātai iepazīšanai. Tas balstīts Latvijas 20.gadsimta vēstures norisēs, kuru autentiskums publiskajā telpā ir gan izziņas, gan emocionāls faktors. Izmantojot divu lielāko totalitārisma sistēmu (komunistisko un nacistisko) nesto postu un ietekmi uz sabiedrību, ceļveža autori vienlaikus iezīmē arī ar valstiskuma rašanos saistītās vietas kopš 1918.gada 18.novembra un valstiskuma aizstāvēšanu barikāžu dienās 1991.gadā. Īpaša traģisma piepildītas ir holokausta vēstures liecības. Netiek apieti arī sabiedrībā neviennozīmīgi uztverti un joprojām diskutējami objekti, kas, neatkarīgi no attieksmes, ir laikmeta liecinieki. Lielākajā daļā šo vietu ir novietotas informatīvas plāksnes vai pieminekļi, taču apzināti ir arī tādi objekti, kuru iezīmēšana dabā varētu notikt nākotnē un kalpotu par pamudinājumu novadpētniekiem un gidiem veikt padziļinātus pētījumus. Ceļveža īpaša sadaļa ir Rīgas lielāko kapsētu personu apbedījumi un piemiņas vietas. www.omf.lv

Lasīt vairāk ...


LF16L14 Viencēlieni par latviešu māksliniekiem
2017-01-04

MMAF turpina īstenot ilgtermiņa projektu – teātra iestudējumu sēriju, viencēlienus par izciliem Latvijas māksliniekiem. Mūsu redzeslokā galvenokārt ir 20.gs. sākuma Latvijas pirmās brīvvalsts laika autori. Gan LNMM kolekcijā, gan privātkolekcijās glabājas Latvijas kultūras telpai nozīmīgu talantu un fascinējošu personību radīti mākslas darbi. Šo personību dzīves stāsti ir neapgūts, lielisks materiāls teātrim. Tuvojoties Latvijas 100g plānojam īstenot ~ 10 viencēlienus par māksliniekiem, tādām izcililām personībām kā Tīdemanis, Liberts, Valters, Strunke, Annus, Vidbergs u.c., kuri pēc Latvijas okupācijas savu radošo darbību turpināja citās valstīs. Projekta īstenošanas laiks ir 2016. – 2018. gads, kad viencēlieni tiks sagatavoti un izrādīti dažādās vietās Rīgā un Latvijā, kā arī ļoti vērtīgas būtu viesizrādes ASV, Kanādā, Zviedrijā u.c. valstīs, kur dzīvojuši un strādājuši mākslinieki un kur viņus atceras. www.kulturmarka.lv

Lasīt vairāk ...





Pēc gada
2017 (2)
2016 (1)