Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Ko citu būtu svarīgi zināt nometņotājam pirms ierašanās nometnē?Citi interesanti fakti:

Par nometni ir sacerētas vairākas dziesmas.  Dažas nopietnas, dažas ne tik nopietnas.

 • Dzejnieks Nikolajs Kalninš sarakstīja dziesmu kas līdz šai dienai visskaistāk atskan nometnes brīvdabas baznīcā: “Augšā saule zeltaina"

  Augšā saule zeltaina,
  Lejā
  lauks un ezers zils,
  Sakiet, kas vēl
  skaistāka
  Kā šī
  Dieva celtā pils?

  Nav virs vārtiem zeltā kalts,
  Kam ši
  s greznais mājoklis;
  Putni dzied un koki ša
  lc:
  Bēr
  ns šai pilī karālis!

  Prieks zem saules paspārnēm,
  Prieks, kur lauks un ezers zils.
  Pateicīb
  as gavilēm
  Pildās
  lielā dabas pils.

 • Populārā ansambļa "Trīs no Pārdaugavas" dalībnieks Vilnis Baumanis sarakstīja trīs dziesmas par nometņošanas gaitām:  “Pēteris Piparnieks”, “Rakūns Ralfs” un "Sportists" (Veltījums Katskiļu nometnes sporta svētkiem 1960-ajos gados).

MAZAIS PĒTER’S PIPARNIEKS

 

Mazais Pēter’s Piparnieks -

Tas bij kārtīgs nometnieks!

Mazais Pēter’s Piparnieks –

Tas bij kārtīgs nometnieks!

 

No rīta līdz pat vakaram

Krekliņš vienmēr biksēs tam.

Caur brillēm vienmēr skatās viņš,

Vai zeķēs nav kāds caurumiņš.

 

Ģīmis tīrs kā apelsīns,

Matos tam ir vazelīns.

Nagi laistās tīrībā,

Zobu suka kabatā.

 

Kad Pēterīt’s ir dežurants,

Strādā viņš kā elefants –

Gultas segu nostiepj tā,

Ka netiek iekšā vakarā!

 

Ap kabīni viss spīdēt spīd,

Viņš paceļ katru papīrīt’.

Reizēm gan viņš dusmās šņāc,

Kad alus bundžu nomet kāds.

 

Kad jāiet ir uz apcerēm,

Dažs ir kā uz atsperēm;

Tik Pēter’s pirmā rindā svēts

Sēž un sēž kā pielīmēts.

 

Dažiem padziedāt ir grūt’-

Saldais ēdiens nospiež krūt’;

Tik Pēter’s, kā jau tenors īsts,

Dzied un dzied, ka pušu plīst.

 

Sportus arī pacieš tas,

Kaut ar rokas smērējas.

Tautas bumbā diezgan švaks,

Viņam labāk patīk šachs.

 

Sestdien mamma ciemā brauc,

Dienas kārtību tā jauc.

Pēter’s viņai saka tā:

„Labāk paliec Ņujorkā!”

 

Par Pēteri vēl daudz ko teikt,

Bet jābeidz ir ja gribam beigt.

Kad satiecies ar Pēteri,

To tik prātā paturi:

 

Mazais Pēter’s Piparnieks -

Tas bij kārtīgs nometnieks!

Mazais Pēter’s Piparnieks –

Tas bij kārtīgs nometnieks!

 

RAKŪNS RALFS

 

Es esmu Rakūns Ralfs,

Un man ir skaista balss.

Man zobi ir asi kā kalts,

Man nometnē dzīru galds.

Un naktī patīk man medīt iet,

Pa garbidžu padejot vals’.

 

Es esmu baigais Ralfs,

Kas neklausa man, tam gals.

Un mežā, kur vilki kauc,

Par „Melno masku” man’ sauc.

Vai vardulēns, seskis vai nometnieks –

Es esmu tiem pavēlnieks!

 

Es esmu cietumnieks Ralfs,

Un man ir vārga balss...

Jo nupat aizkrita – blāks!

Liels atkritumkannas vāks!

Nu iekšā sēžu es nabadziņš,

Jūsu draudzīgais rakūniņš.

 

Es esmu Rakūns Ralfs,

Un man ir skaista balss.

Kad vāku ceļ`garbidžnieks,

Man izbēgt ir tīrais nieks!

Jo esmu es nometnes īpašnieks

Un riktīgais saiminieks!

 

 

SPORTISTS

(Veltījums Katskiļu nometnes sporta svētkiem 1960-ajos gados)

 

Sportists soļo parādē,

Paps un mamma aplaudē.

Sportistam ir karodziņš,

Papam, mammai – pīrādziņš.

 

Basketbols ir viegla spēl’,

Lec tik gaisā vēl un vēl.

Tomēr tas tik viegli nav,

Ja tev kāds uz kājas stāv.

 

Tas ir volejbolists īsts,

Kas prot izskaitīt līdz trīs.

Bet kas grib volejbumbu sist,

Nevar būt par pianist’.

 

Sprinters aiztais’ acis ciet,

Lai neredz kā tiem citiem iet.

Kad krūmi jau zem kājām lūzt,

Kart’peļ’ medāl’s rokā būs!

 

Augstlēkšanā sportists der,

Ja tas tikai pienu dzeŗ:

Paskaties uz debesīm –

Govs lec pāri mēnesim!

 

Teniss ir vissmalkākais,

Jo tas mazu troksni tais’.

Ja tev uz to nesas prāts,

Esi tu aristokrāts!

 

Vai tev pirmā vieta tiks,

Vai zāģu skaidām pilnas biks’s?

Tāllēkšanā labāk iet

Tam, kam viegla sēžamviet’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rok grupa "Akacis" savā pirmizdotā skaņplatē "Akacis" iedziedāja bijušās nometnieces Maijas Gobiņas rakstīto dziesmu “Mājās braucot” (Akacis, Plate Records, 1979. g. LP), kas daļēji bijusi sacerēta atgriezoties no lielās skautu nometnes Katskiļos. 

Akača tā laika sastāvs:  Jānis Abenis, Gatis Gaujnieks,       Mārtiņš Strauss un Aivars Šmits.  Vairums, ja ne visi, ir bijušie nometnieki.

      Atpakaļ