Ņujorkas draudzes nometne Katskilu kalnos

Istabu Cenas 2021. g. Īkšķīšu Posmiem

Cenas / Cenas Ņujorkas draudzes locekļiem kas ir samaksājuši 2020. gada draudzes nodevas

Atpūtas Nams
$285 / $245
#53 Ieejas stāvs, meža pusē, 2 gultas
#33 1. stāvs, ceļa pusē, 2 gultas
#37 1. stāvs, meža pusē, gultas
#43 2. stāvs, ceļa pusē, 2 gultas
#47 2. stāvs, meža pusē,, 2 gultas

Viesu Māja (Guest House 1 - green building)
$255 / $220
#2 Lejas stāvs, 2 gultas
#4 Lejas stāvs, 2 gultas
#6 Lejas stāvs, 2 gultas
#8 Lejas stāvs, 2 gultas

Dārzu Māja (Guest House 2 - white building)
$275 / $240
#15 Lejas stāvs, 3 gultas
#21 Augšas stāvs, 3 gultas

Mītnes (pašiem jāņem līdz gultas veļa un dvieļi)
$175 / $150
1. 5 gultas
2. 5 gultas
3. 5 gultas
4. 5 gultas
7A. 5 gultas
7B. 5 gultas
8. 5 gultas
9A. 5 gultas
9B. 5 gultas